Privacy

Privacyverklaring

Calm Coach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Calm Coach. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

– Uw naam

– Uw telefoonnummer 

– Uw E-mailadres

– Uw adres

Voor uw begeleiding zal ik een dossier opstellen. Dit dossier bevat aantekeningen over de sessies die wij met elkaar bespreken. Uw persoonsgegevens en behandelplan zullen hierin worden vermeld. Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Alleen na overleg en schriftelijke toestemming van coachee kan het dossier gedeeld worden met derden.

Calm Coach, Jaturaporn Tha-In heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Geen onbevoegden zullen toegang hebben tot uw dossier. Ik ben verplicht alle vertrouwelijke informatie die is verstrekt door coachee geheim te houden.

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor financiele doeleinden zoals het opmaken van uw factuur.

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU doorgegeven.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden. U kunt Calm Coach navragen hoe lang zij uw gegevens bewaard.

U heeft recht op inzage, aanpassen of verwijderen van uw dossier. 

U heeft recht om de verleende toestemming voor een verwerking in te trekken.

Wanneer u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De website maakt gebruik van een geautomatiseerd contactformulier. Hierin worden uw persoonsgegevens opgeslagen. 

Deze gegevens gebruikt Calm Coach enkel om contact met u op te nemen. Deze gegevens worden niet gedocumenteerd of opgeslagen. 

Wanneer u een reactie plaatst op mijn blog, wordt enkel uw emailadres opgeslagen. 

De reactie zal op de website zichtbaar zijn, uw emailadres zal niet worden gepubliceerd, deze zal enkel voor Calm Coach zichtbaar zijn.